Disclaimer - De Schommelplek
51994
page-template-default,page,page-id-51994,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.4,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

De Schommelplek, Praktijk voor LifeCoaching (hierna te noemen: De Schommelplek) is niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. De Schommelplek biedt geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 

Informatie op deze website

De Schommelplek streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onvolkomenheden en/of onjuistheden in de op of via de website weergegeven informatie wordt echter door De Schommelplek van de hand gewezen. De Schommelplek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel De Schommelplek alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt De Schommelplek geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door het online verzenden van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door De Schommelplek worden gewijzigd.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet in eigendom toebehoren aan De Schommelplek dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door De Schommelplek onderhouden en De Schommelplek heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. De Schommelplek geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij De Schommelplek dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Schommelplek.

 

Virussen

De Schommelplek garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.